Onko koiran allergia immuunivälitteistä?

Allergian kehittymiseen on havaittu olevan altistavia tekijöitä koirilla. Erilaiset ruuansulatukseen liittyvät tekijät altistavat allergian kehittymiselle, kuten limakalvojen heikentynyt toiminta. Toisinsanoen tämä voi johtaa sietokyvyn alentumiseen, jolloin erilaisen glykoproteiinit pääsevät herkistämään koiran immunologisia reaktioita. Ruoka-aineet sisältävät monenlaisia potentiaalisia allergian aiheuttajia. Nämä, erilaisista proteiineista rakentuneet molekyylit omaavat erilaisia ominaisuuksia. Niiden reaktioihin vaikuttavat lämpötila, pH ja erilaiset ruuansulatuskanavan entsyymit (proteaasit). Tarkkaa tietoa tai mekanismia koirien allergioiden suhteen ei ole onnistuttu määrittämään. Myös rotukohtaisista allergioista ei ole luotettavaa tietoa saatavilla, vaikka on viitteitä siitä että joillain roduilla esiintyisi enemmän allergisia oireita.

Allergia diagnoosi koiralla

Asiantuntijat suosittelevat, että allergia testauksia tulisi tehdä koirille, joilla on epäily allergiasta ja he oirehtivat tämän vuoksi. Allergiatestin perusteella ei tulisi tehdä varsinaista diagnoosia, vaan tämä edellyttää tarkasti laadittua rajoitusohjelmaa, jotta pysyvä diagnoosi voidaan koiralle asettaa. Oirehtivalla koiralla on usein IgE-vasta-ainetasot koholla ja tämän perusteella se saadaan selville allergiatestissä. Toisaalta oireettomalla ja terveellä koiralla voi olla vasta-aineet koholla myös ilman kliinistä allergiaa. Tämä on keskeinen peruste sille, että vain oireista kärsiviä koiria tulisi tutkia allergiatestien avulla.
Ympäristön erilaiset pölypunkit ja muut organismit saattavat olla syynä allergiselle herkistymiselle. Nämä voivat aiheuttaa immunologisen vasteen joka havaitaan allergiatestillä. Oireiden syyn selvittämisessä tulee ottaa huomioon myös intoleranssin mahdollisuus, silloin kun selviä vasta-aineita ei löydetä allergiatestin perusteella. Toisaalta myös oireiden taustalla saattaa olla jostain muusta sairaudesta johtuvat seikat tai erilaisten mikrobien aiheuttamat infektiot.

Lopuksi

Koiran oireiden selvittämisessä voidaan tarvita monia menetelmiä, ennen kuin selvyys asiaan saadaan. Tämä voi vaatia kärsivällisyyttä ja ulkopuolisen asiantuntijan neuvoja. Allergiatestit ovat erinomainen menetelmä aloittaa koiraa kiusaavan ongelman selvittäminen. Mutta tulee muistaa että se ei välttämättä ole ainoa keino, jota joudutaan käyttämään lopullisen diagnoosin saamiseksi.